" MOVE OFFICE "

blog

" MOVE OFFICE "
#ย้ายสำนักงานและเอกสารต่างๆ
#เรามีทุกคำตอบของการขนย้าย

ทีมงานของสวัสดีโลจิสติกส์ ได้ทำการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานและชั้นวางเอกสารต่างๆทั้งรื้อจากต้นทาง - ประกอบ ที่ปลายทาง
มีกล่องกระดาษขนาดมาตรฐานสำหรับใส่เอกสาร และ OPP TAPE ไว้ให้บริการครบครันคะ พร้อมมีป้ายสติกเกอร์ติดที่กล่องแยกตามแผนกต่างๆ เพื่อความสะดวกในการจัดเรียง

ย้ายจากอาคารโรงงาน@สำนักงานใหญ ไปยัง โรงงานสาขา

ใส่ใจทุกขั้นตอน มั่นใจในบริการ เรียกใช้ Sawatdeelogistics Co.,Ltd.
***ยินดีให้คำปรึกษา และ ประเมินหน้างานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ***
สามารถติดต่อได้ที่
☎️ SWD Hotline : 081-814-7225 คุณสุทิน เจริญชัยชนะ ☎️

May 11 , 2018