VACUUM PACKING FOR EXPORT

blog

VACUUM PACKING FOR EXPORT

การแพ็คเครื่องจักรแบบสูญญากาศเพื่อป้องกันเครื่องจักรเสียหายอันอาจจะเกิดจากสภาพอากาศและป้องกันความชื้นไม่ให้เครื่องจักรเกิดสนิม ระหว่างการขนส่ง

ทีมงานของเราได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานของโรงงานตามนโยบาย #Safetyfirst ทุกคน

 

May 11 , 2018