ผลงานที่ผ่านมา

blog

ผลงานที่ผ่านมา

  1. การไฟฟ้าผ่ายผลิต บรรจุหีบห่อ โรงไฟฟ้าทั้งโรงไฟฟ้ารวมทั้งโครงสร้างเพื่อส่งออกไปยังประเทศพม่า
  2. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Bangkok Airway

ขนย้ายจากสนามบินดอนเมืองย้ายไปสนามบินสุวรรณภูมิ

  1. บริษัท ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน)

ขนย้ายสำนักงานจาก อาคารล็อกซเล่ย์ ไปยังอาคารไซเบอร์เวิร์ล ถนนรัชดาภิเษก

  1. บริษัท โทเทิ่ล แอ็ดเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) DTAC

ขนย้ายจากอาคาร เล้าเป้งง้วน ถนนวิภาวดี ไปยังจามจุรีสแควร์ พระรามสี่

July 24 , 2018